χαρτίον


χαρτίον
τὸ, ΜΑ
βλ. χαρτί.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • χαρτίον — neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαρτία — χαρτίον neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαρτίοις — χαρτίον neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαρτίου — χαρτίον neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαρτίων — χαρτίον neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χαρτίῳ — χαρτίον neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • харатья — пергамент , харатейный, др. русск. харътиɪа, хартиɪа пергамент, грамота (Син. патер. ХI в.; см. Срезн. III, 1361 и сл.), затем харатья (Лаврентьевск. летоп. под 945 г., 971, новгор. грам. 1280 г.), ст. слав. хартиѩ χάρτης (Супр.). Заимств. из ср …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Medieval Greek — Ἑλληνική Ellinikí Spoken in eastern Mediterranean Extinct developed into Modern Greek by 1453 …   Wikipedia

  • Byzantinisches Griechisch — Mittelgriechisch Zeitraum 600–1453 Ehemals gesprochen in Staatsgebiet des Byzantinischen Reichs, südliche Balkanhalbinsel, Süditalien, Kleinasien, Schwarzmeerküste, Ostküste des Mittelmeers und heutiges Ägypten Linguistische Klassifikation Indo… …   Deutsch Wikipedia

  • Mittelgriechisch — Zeitraum 600–1453 Ehemals gesprochen in Staatsgebiet des Byzantinischen Reichs, südliche Balkanhalbinsel, Süditalien, Kleinasien, Schwarzmeerküste, Ostküste des Mittelmeers und heutiges Ägypten Linguistische Klassifikation Indo Europäisch… …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.